Blog Image

Blog på www.divergent

Om denne blog

Bloggen giver mulighed for at udveksle erfaringer om konflikthåndtering og et godt og dynamisk teamwork på danske arbejdspladser. Den giver inspiration til at udvikle Kvalitet, Effektivitet og Trivsel. Et formål vi er mange, der brænder for.

Hvad kendetegner vores måde at tale sammen på?

Hvor gør vi af vores konflikter?

Hvad er det for en slags konflikter, vi oplever?

Hvordan påvirker de vores samarbejde?

Hvad kan lederen gøre?

Har vi en konfliktpolitik?

Det er nogle af de spørgsmål, Divergent håber bliver debatteret. Skriv gerne kort, vær dig selv og ikke anonym. Du kan ikke forvente, at indlæg kommenteres af Divergent, men vi vil bidrage med synspunkter og lade os inspirere.

Foredrag om fejl og risikoledelse

Ledelse Posted on Thu, September 03, 2009 08:49:29

Seminarer.dk har i november måned 09 arrangeret et foredrag om “Risikoledelse i en Fejlkultur” – en leders grundvilkår.

På seminarer stilles spørgsmålene: Er det legat at fejle i din organisation? Betragter du fejl som et onde eller en mulighed for kvalitetsudvikling? Kan du som leder undgå fejlene? Er du bevidst om de risici, du er omgivet af? Hvordan forebygger du den store skandale? Hvad gør du, når den rammer din virksomhed?

På seminaret møder du udover undertegnede også Rasmus Dahlberg fra virksomheden Complx. Rasmus er bl.a. forfatter til bogen “Den menneskelige faktor” – om katastrofer og ulykker i historien.“Den Ærlige Leder” på Ledelsens Dag

Ledelse Posted on Sun, August 23, 2009 13:56:01

LEDERNE – Danmarks største interesseorganisation for ledere afholder “Ledelsens dag” den 5. november 2009. Blandt mange interessante indlæg kan du høre Morten Albæk give en opfording til “Ærlighed – tør du?” .

Er ærlighed dit ideal som leder? Så er det en god investering at udvikle dine konkrete kompetencer til dialog og konflikthåndtering!

Teaser til Morten Albæk´s indlæg lyder:

“Som leder er intet nemmere for dig end at tale medarbejderne efter munden.

Men intet er mere givende end at turde at være ærlig, for at skabe den effektive og ambitiøse organsiation, som stræber efter at producere det ekstraordinære.”