Blog Image

Blog på www.divergent

Om denne blog

Bloggen giver mulighed for at udveksle erfaringer om konflikthåndtering og et godt og dynamisk teamwork på danske arbejdspladser. Den giver inspiration til at udvikle Kvalitet, Effektivitet og Trivsel. Et formål vi er mange, der brænder for.

Hvad kendetegner vores måde at tale sammen på?

Hvor gør vi af vores konflikter?

Hvad er det for en slags konflikter, vi oplever?

Hvordan påvirker de vores samarbejde?

Hvad kan lederen gøre?

Har vi en konfliktpolitik?

Det er nogle af de spørgsmål, Divergent håber bliver debatteret. Skriv gerne kort, vær dig selv og ikke anonym. Du kan ikke forvente, at indlæg kommenteres af Divergent, men vi vil bidrage med synspunkter og lade os inspirere.

Projetk Trivsel og Sygefravær på sygehusafdeling

Diverse Posted on Mon, September 21, 2009 08:11:52

Divergent har netop afsluttet et projekt i samarbejde med Geriatrisk afdeling på Roskilde Sygehus. Formålet var at nedsætte fravær og fastholde personale gennem trivselsfremme, og målet blev at udvikle en læringskultur og påvirke afdelingens mikroprocesser – den daglige ledelse, kommunikation og konflikthåndtering. Projektets tilgang var at udvikling kræver adfærdsændring, og at hver eneste person har stor indflydelse på det.

Projektet har: ”i nogen eller høj grad påvirket samtalekulturen og trivselen i gunstig retning”, jf. citat fra evalueringsrapport og har givet den fælles erkendelse, at det at kommunikere ærligt og anerkendende og åbent håndtere hinandens forskelligheder er helt centrale for trivsel på en sygehusafdeling – men også nogle kompetencer vi ikke kan tage for givet. De skal trænes igen og igen!

Projektet indeholdt en vifte af tiltag: En kvalitativ trivselsundersøgelse, dataanalyse, undervisning i kommunikation, konflikthåndtering og teamwork-processer, individuel sparring samt træning i brug af dialogbaserede værktøjer direkte i afdelingens hverdag sammen med en ekstern vejleder.

Projektstart omtales i juni´s Nyhedsbrev fra Danske Regioner ”fra Fravær til Nærvær”, læs omtalen her. En evaluering er i gang (september 09) og vil senere blive tilgængelig.Mægling i Sundhedsvæsenet

Diverse Posted on Mon, September 07, 2009 08:55:58

Jyllandsposten bringer i dag en opfordring for Lægeforeningens formand Jens Winther Jensen, som efterlyser muligheder for mægling mellem læger og patienter. Den opfordring kan støttes på det kraftigste! (JP d. 070909: “Læger vil mægle med patienterne, af Lars Nørgaard Pedersen)

Danskere, der har haft et uheldigt møde med sundhedsvæsenet, venter utålmodigt på et nyt patientklagesystem! Patienternes retssikkerhed skal forbedres og ikke mindst skal patienternes oplevelser og synspunkter høres og tages alvorligt. Mulighederne for at parterne taler sammen skal forbedres væsentligt. Det er udfordringer for sundhedsministeren, der har lovet at gøre noget snart.

I flere år har der været ønsker fremme om at tilbyde patienter og læge/plejepersonale en mulighed for at mødes sammen med en uvildig mægler. Ønskerne er kommet fra forskellige parter, lægeforeningen anbefalede allerede i 2007 en sådan ordning, jf. artikel i Ugeskriftet. I foreningen af Nordiske Mediatorer, som er en forening af universitetsuddannede konfliktmæglere, har flere af medlemmerne, der også har en sundhedsfaglig baggrund, forsøgt at udbrede ideen og undertegnede havde allerede i 2004 den første kontakt med Patientklagenævnet for at tilbyde et samarbejde om at udvikle et nyt tiltag, som et supplement til det bestående juridiske system.

Nu er det på høje tid, de gode hensigter bliver gjort til handling til gavn for patienterne. Muligheden for mægling bør blive en del obligatorisk del af sundhedsministerens nye udspil. Hvis regionerne ikke kan vente på ministerens udspil, er der intet til hinder for at de sætter gang i det på eget initiativ. Den økonomiske investering vil være i mikrostørrelsen og vil hurtigt give værditilvækst.50 + og selvstændig!

Diverse Posted on Fri, April 03, 2009 09:26:48

Onsdag den 1. april udgav Børsens Forlag en bog med titlen “50 + og nystartet”. Forfatteren er journalist Abelone Glahn. I bogen interviewes 12 selvstændige i alderen 54 – 68 år om deres overvejelser ved at blive egne chefer. Heriblandt er jeg, Dorrit West og indehaver af konsulentfirmaet Divergent. Bogen indeholder også en række gode råd om at lede og prissætte sig selv, og om det at sælge sin viden og personlige kompetencer. Du kan læse omtale af bogen her og se interview med forfatteren i Deadline på DR2 den 30. marts her.

Jeg medvirker, fordi jeg ønsker at fortælle om de mange lighedspunkter mellem det at være ansat leder og være selvstændig; du skal kunne håndtere risici og usikkerhed, kunne træffe beslutninger og udvise handlekraft. Jeg ønsker også at fortælle om de fordele der er ved at samarbejde med selvstændige og modne konsulenter i en afgrænset periode, hvis ens virksomhed har nogle særlige udfordringer eller et midlertidigt behov for en ekstra resurse med høj faglighed. Det er min erfaring, at konsulenter, der skal rådgive og støtte andre ledere og som selv har ledelseserfaring og har haft ansvar for forandringsprocesser, særligt efterspørges.

Forfatteren og 2 af iværksætterne incl. undertegnede blev interviewet i aftenshowet på DR1, se her

Jeg har en særlig ledelseserfaring fra en institution på Fyn og Fyns Stiftstidende bragte i anledning af bogens udgivelse et interview med mig, som kan læses her