Blog Image

Blog på www.divergent

Om denne blog

Bloggen giver mulighed for at udveksle erfaringer om konflikthåndtering og et godt og dynamisk teamwork på danske arbejdspladser. Den giver inspiration til at udvikle Kvalitet, Effektivitet og Trivsel. Et formål vi er mange, der brænder for.

Hvad kendetegner vores måde at tale sammen på?

Hvor gør vi af vores konflikter?

Hvad er det for en slags konflikter, vi oplever?

Hvordan påvirker de vores samarbejde?

Hvad kan lederen gøre?

Har vi en konfliktpolitik?

Det er nogle af de spørgsmål, Divergent håber bliver debatteret. Skriv gerne kort, vær dig selv og ikke anonym. Du kan ikke forvente, at indlæg kommenteres af Divergent, men vi vil bidrage med synspunkter og lade os inspirere.

Om ALLE og INGEN

Teamwork Posted on Mon, May 03, 2010 14:28:06

Kender I historien om de 4 personer ALLE, NOGEN, ENHVER og INGEN?

Den er ofte aktuel på arbejdspladser med stor grad af selvledelse og uddelegering eller arbejdspladser med fravær af ledelse.

Der skulle ryddes op og ALLE var sikre på, at NOGEN ville gøre det. ENHVER kunne have gjort det, men INGEN gjorde det. NOGEN blev sur over det, da det jo var ALLES job. ALLE mente, at ENHVER kunne have gjort det, men INGEN indså, at ENHVER ikke ville gøre det. Til slut beskyldte ALLE NOGEN for, at INGEN havde gjort, hvad ENHVER kunne have gjort……….hmmmVelfungerende lederteams

Teamwork Posted on Wed, October 24, 2007 13:22:45

Mette Vestergaard, adm. direktør i DIEU konkluderer i sin artikel “en mand frem for et velfungerende team”, at topchefen ikke alene kan håndtere de komplekse udfordringer, som mange virksomheder står overfor, men har brug for et stærkt lederteam. Et lederteam som består af “en række individer med unikke kompetencer” og hun giver sin opskrift på det ideelle samarbejde, hvor forskellige kompetencer komplementerer hinanden til et kraftfuldt hele. Jeg er ganske enig i, at et velfungerende lederteam er nødvendigt og kan aflaste topchefen, så han/hun kan fokusere sin energi, men topchefen skal også være opmærksom på, at han/hun får en ny opgave nemlig ledelse af sit lederteam. Det kan nogen gange være en stor udfordring, netop fordi stærke individer med unikke kompetencer ikke lader sig leder, men hver især har sin opfattelse af, hvad der er det rigtige mål og den rigtige vej derhen. Den udfordring skal tages meget seriøst, for at få det idelle lederteam.

Du kan læse Mette Vestergaard aritkel her:

http://www.dieu.dk/Mail.asp?MailID=162&TopicID=1798