Divergent har netop afsluttet et projekt i samarbejde med Geriatrisk afdeling på Roskilde Sygehus. Formålet var at nedsætte fravær og fastholde personale gennem trivselsfremme, og målet blev at udvikle en læringskultur og påvirke afdelingens mikroprocesser – den daglige ledelse, kommunikation og konflikthåndtering. Projektets tilgang var at udvikling kræver adfærdsændring, og at hver eneste person har stor indflydelse på det.

Projektet har: ”i nogen eller høj grad påvirket samtalekulturen og trivselen i gunstig retning”, jf. citat fra evalueringsrapport og har givet den fælles erkendelse, at det at kommunikere ærligt og anerkendende og åbent håndtere hinandens forskelligheder er helt centrale for trivsel på en sygehusafdeling – men også nogle kompetencer vi ikke kan tage for givet. De skal trænes igen og igen!

Projektet indeholdt en vifte af tiltag: En kvalitativ trivselsundersøgelse, dataanalyse, undervisning i kommunikation, konflikthåndtering og teamwork-processer, individuel sparring samt træning i brug af dialogbaserede værktøjer direkte i afdelingens hverdag sammen med en ekstern vejleder.

Projektstart omtales i juni´s Nyhedsbrev fra Danske Regioner ”fra Fravær til Nærvær”, læs omtalen her. En evaluering er i gang (september 09) og vil senere blive tilgængelig.