Jyllandsposten bringer i dag en opfordring for Lægeforeningens formand Jens Winther Jensen, som efterlyser muligheder for mægling mellem læger og patienter. Den opfordring kan støttes på det kraftigste! (JP d. 070909: “Læger vil mægle med patienterne, af Lars Nørgaard Pedersen)

Danskere, der har haft et uheldigt møde med sundhedsvæsenet, venter utålmodigt på et nyt patientklagesystem! Patienternes retssikkerhed skal forbedres og ikke mindst skal patienternes oplevelser og synspunkter høres og tages alvorligt. Mulighederne for at parterne taler sammen skal forbedres væsentligt. Det er udfordringer for sundhedsministeren, der har lovet at gøre noget snart.

I flere år har der været ønsker fremme om at tilbyde patienter og læge/plejepersonale en mulighed for at mødes sammen med en uvildig mægler. Ønskerne er kommet fra forskellige parter, lægeforeningen anbefalede allerede i 2007 en sådan ordning, jf. artikel i Ugeskriftet. I foreningen af Nordiske Mediatorer, som er en forening af universitetsuddannede konfliktmæglere, har flere af medlemmerne, der også har en sundhedsfaglig baggrund, forsøgt at udbrede ideen og undertegnede havde allerede i 2004 den første kontakt med Patientklagenævnet for at tilbyde et samarbejde om at udvikle et nyt tiltag, som et supplement til det bestående juridiske system.

Nu er det på høje tid, de gode hensigter bliver gjort til handling til gavn for patienterne. Muligheden for mægling bør blive en del obligatorisk del af sundhedsministerens nye udspil. Hvis regionerne ikke kan vente på ministerens udspil, er der intet til hinder for at de sætter gang i det på eget initiativ. Den økonomiske investering vil være i mikrostørrelsen og vil hurtigt give værditilvækst.