Seminarer.dk har i november måned 09 arrangeret et foredrag om “Risikoledelse i en Fejlkultur” – en leders grundvilkår.

På seminarer stilles spørgsmålene: Er det legat at fejle i din organisation? Betragter du fejl som et onde eller en mulighed for kvalitetsudvikling? Kan du som leder undgå fejlene? Er du bevidst om de risici, du er omgivet af? Hvordan forebygger du den store skandale? Hvad gør du, når den rammer din virksomhed?

På seminaret møder du udover undertegnede også Rasmus Dahlberg fra virksomheden Complx. Rasmus er bl.a. forfatter til bogen “Den menneskelige faktor” – om katastrofer og ulykker i historien.