Læs artikel om arbejdspladsens konflikter med en opfordring til at ledere og medarbejdere identificerer hovedårsagen til de konflikter, der er på en arbejsdplads og en opfordring til at tale højt om dem. At tale højt om uoverensstemmelserne, selvom det kan være svært, er forudsætningen for at agere hensigtsmæssigt. Læs om sammenhæng mellem konflikttype og måden konflikten håndteres på her