Mette Vestergaard, adm. direktør i DIEU konkluderer i sin artikel “en mand frem for et velfungerende team”, at topchefen ikke alene kan håndtere de komplekse udfordringer, som mange virksomheder står overfor, men har brug for et stærkt lederteam. Et lederteam som består af “en række individer med unikke kompetencer” og hun giver sin opskrift på det ideelle samarbejde, hvor forskellige kompetencer komplementerer hinanden til et kraftfuldt hele. Jeg er ganske enig i, at et velfungerende lederteam er nødvendigt og kan aflaste topchefen, så han/hun kan fokusere sin energi, men topchefen skal også være opmærksom på, at han/hun får en ny opgave nemlig ledelse af sit lederteam. Det kan nogen gange være en stor udfordring, netop fordi stærke individer med unikke kompetencer ikke lader sig leder, men hver især har sin opfattelse af, hvad der er det rigtige mål og den rigtige vej derhen. Den udfordring skal tages meget seriøst, for at få det idelle lederteam.

Du kan læse Mette Vestergaard aritkel her:

http://www.dieu.dk/Mail.asp?MailID=162&TopicID=1798